Wat is CASPIR

De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus ontwikkeld door de CAHAG over spirometrie in de eerste lijn, bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts).

“KASPIR” is de spirometrie-cursus voor huisartsen en praktijkondersteuners die ook spirometrie bij kinderen in de huisartsenpraktijk doen. Het uitvoeren van longfunctieonderzoek bij kinderen vraagt om speciale vaardigheden, voor de interpretatie gelden andere afkapwaarden. Deze cursus wordt gehouden voor koppels van huisartsen en praktijkondersteuners die al in bezit zijn van een CASPIR-certificaat.

Documenten

Naar aanleiding van de laatste Train de Trainer bijeenkomst CASPIR, is er besloten om de instructie van de beoordeling van de portfolio’s zowel voor M4 als voor M6 aan te passen.
Deze vorm van beoordelen komt op veel punten overeen met de Spirometry Driving license van de ERS/HERMUS
De NVLA wenst een grotere uniformiteit te krijgen in het beoordelen van de portfolio’s door hun leden.

Mochten er onverhoopt vragen zijn, dan horen we dit graag. Je kunt je vraag sturen naar: Cahagcaspir@nhg.org

De afgelopen tijd hebben we de CASPIR cursus geüpdatet en de wensen van de LFA/NVLA hierin meegenomen.
De beoordeling van de portfolio (M4 en M6) door de LFA zijn aangepast.Het is wenselijk dat de docenten die deelnemen aan deze cursus als docent, dit lezen en de documenten ook gaan inzetten.

4.3 Module 4 - Beoordelingsformulier certificering CASPIR portfolio