Veel gestelde vragen

Antwoord 1: Om goed in te kunnen loggen, moet uw lidmaatschapsnummer bestaan uit 6 cijfers.  Indien dit niet het geval is, moet het lidnummer aangevuld worden tot 6 cijfers door het nummer aan het begin aan te vullen met één of meerdere nullen, bijvoorbeeld: 009999.

Antwoord 2: Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dan kunt u  opzeggen door in te loggen op ‘Mijn NVLA’. Onder het veld ‘Mijn Lidmaatschappen’ staat de optie voor beëindigen. Dit wordt z.s.m. doorgevoerd in de ledenadministratie.

LET OP!! Opzeggen voor het volgende kalenderjaar kan tot en met 31 december. Wanneer u na deze datum opzegt,  betaalt u nog contributie voor het hele lopende kalenderjaar. 

Antwoord 3: Wenst u gebruik te maken van het ERS-NVLA-combinatielidmaatschap? Na inloggen op de website kan u bij ‘Mijn lidmaatschap’ aangeven hiervan gebruik te willen maken.

Wilt u uw ERS-lidmaatschap beëindigen, dan kan dit in hetzelfde veld.

LET OP!! Elk jaar wordt er in januari aan de ERS doorgeven welke NVLA-leden gebruik maken van het combinatielidmaatschap. U kunt gedurende het hele jaar opzeggen, maar dit zal pas geactiveerd worden in het volgende kalenderjaar. 

Antwoord 4: Wanneer u vragen heeft wat betreft de opleidingsbevoegdheid van ziekenhuizen, kunt u contact opnemen met de sBLA. De contactpersoon hiervoor is Rolien Bekkema: secretariaat.BLA@hetnet.nl

Vraag 5: Bent u uw wachtwoord vergeten? U  kan uw wachtwoord opvragen door bij het inlogscherm ‘Wachtwoord vergeten’ aan te klikken. Na het invullen van uw e-mailadres ontvangt u een link waarmee het mogelijk is om uw wachtwoord aan te passen.  

Antwoord 6: Lukt het niet om een nieuw wachtwoord aan te vragen? Controleer of u uw e-mailadres juist heeft ingevoerd en of dit het e-mailadres is dat u heeft doorgegeven aan de NVLA. Twijfelt u hierover of weet u niet meer welk e-mailadres u heeft gebruikt, neem dan contact op met de secretaris van de vereniging: secretaris@nvla.nl  

Antwoord 7: Bent u uw lidnummer vergeten? Uw lidnummer is terug te vinden op uw ledenpas. Nog geen ledenpas ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat: secretaris@nvla.nl 

Antwoord 8: Wilt u uw gegevens wijzigen? Door in te loggen op ‘Mijn NVLA’ kunt u bij ‘Mijn gegevens’ uw aanpassingen doorvoeren. Deze worden z.s.m. doorgevoerd in de ledenadministratie. 

Antwoord 9: Wenst u een vacature te plaatsen op de website of via de mail aan al onze leden te verspreiden?

Hiervoor zijn verschillende opties met daarbij horende tarieven. Voor meer informatie neemt u contact op met de penningmeester van de vereniging: penningmeester@nvla.nl 

Log in, ga naar mijn NVLA (blauwe persoon icoontje in het rechter menu), kies mijn gegevens. Hier kunt u uw email aanpassen naar uw prive email.