Laatste nieuwsberichten

Coronalongplein Longfonds

Het Longfonds heeft een digitaal platform gelanceerd voor longklachten na corona. Donderdag 7 mei heeft het Longfonds het digitale platform www.coronalongplein.nl gelanceerd. Hier kunnen mensen die ernstig ziek zijn geweest door corona en daarvan nog steeds longklachten ondervinden terecht voor al hun vragen. Op dit patiëntenplein komen informatie, ontmoeting, hulp en onderzoek samen. "Het is een innovatief concept dat geheel uitgaat van de vraag van de patiënt", zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. 

Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben zich al honderden mensen met uiteenlopende vragen en klachten gemeld bij het Longfonds. “We krijgen zo een beeld van de medische en psychosociale problemen van corona op de langere termijn.”, zegt Rutgers. “Dit beeld wordt sturend voor de ontwikkeling van zorg en onderzoek. De concrete vragen en problemen zijn bovendien uitgangspunt voor nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van het coronavirus.”

Coronalongplein.nl is een samenwerking tussen het Longfonds en de Long Alliantie Nederland (LAN).

Nu steeds meer mensen thuis herstellen van een ernstige vorm van corona, is een goed vangnet voor deze nieuwe patiëntengroep van groot belang. Door samen te werken in het coronalongplein willen de verenigde organisaties op het gebied van longziekten (o.a. de NVALT, de COPD & Astma Huisartsen Adviesgroep en de wetenschappelijke organisatie van longonderzoekers (NRS)) goede (na)zorg en behandeling mogelijk maken.

In het bijgevoegde document is het uitgebreide persbericht van het Longfonds te lezen. 

 

Printen

Documenten te downloaden

Please login or register to post comments.