Laatste nieuwsberichten

Inputsessie functiewaardering UMC: Aanmelden voor 14 september

Inputsessie functiewaardering UMC: Aanmelden voor 14 september

Onderstaand bericht ontvingen wij van NU'91


Fuwavaz, het huidige functiewaarderingssysteem van de umc's, is in 2003 opgezet en op onderdelen inmiddels achterhaald. Functiebeschrijvingen zijn verouderd en op lokaal niveau zijn er per umc zelfs functietyperingen bijgekomen, waardoor in de loop der jaren een wildgroei is ontstaan.
Het uiteindelijke doel is dan ook om tot één uniform functiehuis voor alle umc’s te komen. In de huidige cao is hierover eerder al een (studie)afspraak gemaakt. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan de verdere uitvoering van dit plan. Hierin nemen we graag jouw mening mee! Binnenkort worden daarom een aantal online ‘inputsessies’ georganiseerd.

Plan van aanpak
Momenteel bevat het huidige Fuwavaz-systeem 86 normfuncties. Door het actualiseren ontstaat een eenduidig functiehuis voor alle umc’s met ongeveer 250 functietyperingen. Het hele proces wordt begeleid door het bureau A-Advies.

Het plan van aanpak van A-Advies bestaat uit vijf stappen:

  1. Het verkennen van het speelveld door gesprekken met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en functiewaardering door deskundigen.
  2. Het opstellen van een procesontwerp en organiseren van een kick-off bijeenkomst.
  3. Het ophalen van input bij vertegenwoordigers van werknemers en beroepsgroepen.
  4. Het organiseren van heidagen per functiefamilie om gezamenlijk tot uniforme functietyperingen te komen.
  5. Het ontwikkelen van een blauwdruk (werkboek) voor het nieuwe functiehuis.

Het is de bedoeling dat een eerste conceptversie van de blauwdruk er in april 2024 ligt. Deze dient als voorbereiding voor het uniform stellen van de functiehuizen in de umc’s. In de blauwdruk staat een set van functietitels met een korte typering per functie. De volgende stap is toetsing en uitwerking tot een definitief functiehuis.

Geef jouw mening tijdens een ‘inputsessie’!
De eerstvolgende stap is, zoals gezegd, het verzamelen van input. Dit doen we door het organiseren van online ‘inputsessies’, waar jij als umc-medewerker aan kunt deelnemen. Zo komen we samen tot een actuele set van normfuncties.

Momenteel zijn er negen zogeheten functiefamilies. Dit zijn Verpleging & Verzorging, Klinisch Ondersteunen, Klinisch (mede) Behandelen, Analytisch Personeel, Wetenschappelijk Onderzoek, Management, Staf & Administratief en Facilitair. Per familie zal een online ‘inputsessie’ worden georganiseerd. De data voor de eerste drie sessies zijn inmiddels bekend. De resterende data volgen zo snel mogelijk.
 
Functiefamilie Analytisch personeel;            21 september 2023
Functiefamilie Verpleging en Verzorging;    12 oktober 2023
Functie klinisch (mede)behandelen;             16 november 2023

Alle sessies zijn online via Teams van 10.00 uur tot 12.00 uur.
 
Wat kun je verwachten?
De vakbonden, waaronder NU’91, kunnen per (voor ons relevante) sessie tussen de tien en vijftien mensen afvaardigen. Als afgevaardigde lever je een inhoudelijke bijdrage namens al je collega’s in de umc’s. A-Advies zoekt deelnemers met een breed perspectief op hun vakgebied. Dit betekent dat je niet alleen inzicht moet hebben in je eigen functie, maar ook in de relevante ontwikkelingen binnen je vakgebied. Hierbij is het belangrijk te begrijpen hoe verschillende functies en taken zich tot elkaar verhouden.

Tijdens de sessie kun je de volgende vragen verwachten:

  • welke ontwikkelingen zie je binnen het vakgebied (zowel recente ontwikkelingen als toekomstige trends)?
  • Welke impact hebben deze ontwikkelingen op de functies?
  • Herken je deze ontwikkelingen in de functietyperingen (bijvoorbeeld in je eigen functie- omschrijving en/ of die van je collega's)?
  • Welke knelpunten ervaar je bij het indelen van functies (bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen die moeilijk te categoriseren zijn)?

Meld je aan!
Ben je enthousiast geworden en wil je je aanmelden? Stuur dan voor 14 september een e-mail naar m.froklage@nu91.nl en vermeld hierin je voor- en achternaam, lidnummer of postcode/huisnummer.

Ook voor vragen kan bovenstaand mailadres worden gebruikt.

 

Printen
Please login or register to post comments.