Laatste nieuwsberichten

Nieuwsbrief LAN

Bijgaand de Long Alliantie Nederland nieuwsbrief met daarin onder andere aandacht voor het Blended Learning Programma en Handreiking Implementatie van Palliatieve zorg bij COPD, de doorontwikkelagenda COVID-19 herstel- en nazorg en Wereld COPD-dag.

 

Nieuw: Blended Learning Programma en Handreiking Implementatie van Palliatieve zorg bij COPD

Het herkennen en markeren van de palliatieve fase bij COPD is niet eenvoudig. Net als het tijdig en proactief in gesprek gaan over toekomstige zorg, behandelwensen en -grenzen en levenseinde-vraagstukken.

Daarom heeft Long Alliantie Nederland (LAN) handvatten ontwikkeld om de palliatieve zorg voor mensen met COPD te verbeteren: een Blended Learning programma, een Handreiking Implementatie van Palliatieve zorg bij COPD en een online toolbox Passende Palliatieve zorg bij COPD.

Het Blended Learning programma bestaat uit een (gratis)e-learning en een module met lesstof voor twee live bijeenkomsten, met communicatietraining en aandacht voor transmurale samenwerking en implementatie.

Uit promotieonderzoek blijkt dat goede palliatieve zorg bij mensen met COPD leidt tot minder ziekenhuisopnames – en opnamedagen én significant minder opnames op de IC.

Daarnaast: als wensen, zorgen, levensdoelen en levenseindevraagstukken bij mensen met ernstige COPD bespreekbaar worden gemaakt, blijken patiënten en mantelzorgers hier positief over. Het geeft rust en duidelijkheid voor de toekomst, verbetert de patiënt-zorgverlener relatie en geeft veel werkvoldoening aan zorgverleners.

lees meer

 

Doorontwikkelagenda COVID-19 herstel- en nazorg

In mei dit jaar is door Long Alliantie Nederland en C-support het ‘Platform Kennisuitwisseling Covid-19 herstel- en nazorg’ opgericht. Eén van de doelen van dit platform is het opzetten van een zogenoemde doorontwikkelagenda: thema’s waarvan we vinden dat acties nodig zijn om de situatie voor post-COVID patiënten te verbeteren. Deze doorontwikkelagenda is gereed en de eerste thema’s hiervan zijn inmiddels belegd.
lees meer

Goede palliatieve zorg bij patiënten met COPD vermindert IC-opnames

Goede palliatieve zorg bij COPD leidt tot minder opnames op de intensive care en geeft rust en duidelijkheid aan patiënten en hun naasten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Johanna Broese dat zij deed vanuit Long Alliantie Nederland, Leids Universitair Medisch Centrum en Radboudumc. Zij is op 17 oktober gepromoveerd op haar proefschrift: “From reactive to proactive: implementing palliative care for patients with COPD”.
lees meer

Interview bewegen & COPD

Voor het magazine PUF (jaargang 5 nr 1) van uitgeverij Esculaap Media, is Alex van het Hul geïnterviewd door Constance de Koning (http://www.medscope.nl) over Bewegen bij Longziekten.

Van ’t Hul benadrukt de ruimte die er bestaat tussen wat mensen zeggen dat ze doen en wat ze daadwerkelijk doen qua bewegen. “We weten allemaal dat daar vaak een forse discrepantie tussen bestaat. Daarom is het lukraak geven van een beweegadvies ook niet zinvol. Er wordt veel te eenvoudig gedacht over preventie; alsof mensen dat altijd strikt opvolgen. Dat is gewoon niet zo.” Hij pleit er dan ook voor om mensen een 6-minutenlooptest (6MWD) te laten doen en een stappenteller voor een week mee te geven. "En wat zien we dan? Dat er vaak niets terechtkomt van goede intenties.

Indien u de PUF (nog) niet heeft gelezen of ontvangen, kunt u hier het volledige interview nalezen.

Vooraankondiging Wereld COPD dag

Op 15 november is het Wereld COPD-dag. Een dag waarop wereldwijd aandacht is voor COPD. Longfonds vraagt dit jaar weer aandacht voor vroege opsporing van deze longziekte. Want bij het tijdig vaststellen van COPD, kunnen mensen eerder starten met de behandeling, de voortgang van de longziekte afremmen en gezondheidswinst behalen. Op tijd erbij = kwaliteit erbij.

Longfonds draagt deze boodschap uit via verhalen van mensen met COPD met verwijzing naar informatie over beginnende longklachten en de COPD-risicotest over Longfonds.nl.

Het zou mooi zijn als we als veld van longziekten de boodschap rond Wereld COPD Dag samen breder kunnen uitdragen.

Het verzoek aan u als lezers van het LAN nieuwsbericht om voor 15 november de berichten over Wereld COPD te helpen verspreiden via uw website en/of uw social media. Zie de informatie op Longfonds.nl

LAN ledenvergadering bijeen op 2 november

 

De Long Alliantie Nederland is een federatieve vergadering met de ledenvergadering als het hoogste orgaan binnen de vereniging. Jaarlijks komt de ledenvergadering driemaal bijeen. De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 2 november aanstaande. Alle 32 lidorganisaties zijn uitgenodigd.

Op de agenda staan onder andere:

  • Gedachtewisseling over bewegen en longziekten;

  • LAN bestuurssamenstelling;

  • vaststellen LAN jaarplan 2024;

Longen op de agenda

Voor een overzicht van relevante congressen en bijeenkomsten op het gebied van longen en gerelateerde onderwerpen, verwijzen wij u graag naar onze website

Printen
Please login or register to post comments.