Laatste nieuwsberichten

Richtlijn inzake longfunctie vanuit de NVALT

Met het oog op het principe van voorkomen van overdracht van COVID19 zoals dit actueel in Nederland speelt, willen we als sectie longfysiologie in het kader van longfunctie onderzoek het volgende meegeven.
 
Voor 1e lijn zouden we adviseren komende periode geen spirometrie te doen: stel spirometrie uit en probeer zonder dit diagnosticum een beleid te formuleren.
 
Voor de 2e lijn moet er eveneens zeer restrictief met longfunctieonderzoek worden omgegaan:
de regel is geen onderzoek verrichten, tenzij...
 
Men moet steeds kritisch nagaan of de uitkomst van longfunctieonderzoek van wezenlijk belang is voor het beleid bij de patient afgezet tegen het risico op besmetting van personeel en eventueel andere personen.
Onderzoek met filters biedt nog steeds geen volledige bescherming.
Zeker geforceerde manoeuvres geven gevaar van aerosol vorming en daarmee verhoogde kans op besmetting!
Een arteriepunctie en wellicht TLCO bepaling naast een slow IVC (eventueel een korte geforceerde spirometrie, met filter!!) zijn in bepaalde omstandigheden mogelijk te billijken en het verrichten van ergometrie (dan niet zonder filter!) in kader van bepaling van operabiliteit bij maligniteit mogelijk ook: daar zijn geen absolute richtlijnen in te geven .
Denk dan steeds ook aan de veiligheid van personeel!
En natuurlijk: Patiënten die mogelijk besmet zijn met Corona kunnen niet deelnemen aan LF onderzoek..
 
Bestuur sectie longfysiologie NVALT
Printen
Please login or register to post comments.