Laatste nieuwsberichten

Slechtere studieresultaten door slaaptekort onder Nederlandse studenten

Slechtere studieresultaten door slaaptekort onder Nederlandse studenten

Leiden, 21 maart 2016 - Studenten die chronisch slaaptekort hebben of die last hebben van slaapproblemen, halen lagere cijfers en hebben meer moeite met concentreren tijdens het studeren dan studenten die wel voldoende slapen.

Bijna de helft van de studenten aan het Nederlands hoger onderwijs heeft ’s morgens vaak moeite met opstaan en ruim een derde voelt zich doorgaans niet uitgeslapen bij studieactiviteiten. Een kwart heeft regelmatig geen zin om te studeren vanwege slaperigheid. Hoe beter de kennis van gezonde slaapgewoontes, des te hoger de cijfers. Dat zijn de meest opvallende bevindingen van nieuw onderzoek door de Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek (NSWO), Universiteit Leiden (Pedagogische Wetenschappen) en de Hersenstichting

Nationale Slaapweek

Deze opmerkelijke resultaten zijn afkomstig van een nieuw landelijke onderzoek onder 1.378 studenten aan Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) (Tabel 1&2; Figuur 1&2) en worden nu bekend gemaakt in het kader van de Nationale Slaapweek van 21 tot 26 maart. Hoofdonderzoeker dr. Kristiaan van der Heijden: “Het is al langer bekend dat slaaptekort en slaapproblemen kunnen leiden tot concentratieproblemen en slechtere studieprestaties, maar nu hebben we het voor de eerste keer aangetoond bij studenten aan het hoger onderwijs. Het is belangrijk dat studenten zich bewust worden van het belang van gezond slapen. Uit ons onderzoek blijkt dat ruim een derde van de Nederlandse studenten onvoldoende scoort op slaapkwaliteit volgens internationale normen en dat dat dus gerelateerd is aan slechtere studieconcentratie en studieresultaten.” 

Chronisch slaaptekort

65% van de studenten geeft aan langer te willen slapen, met gemiddeld anderhalf uur, 28% slaapt precies genoeg en 7% zou korter willen slapen (zie Tabel 3). De gemiddelde student in Nederland gaat om 23:35 uur naar bed en heeft 26 minuten nodig om in slaap te vallen. Opstaan gebeurt rond 8:17 uur; een student heeft dan 8 uur en 16 minuten geslapen. Uit de vragenlijst bleek dat studenten met een chronisch slaaptekort een significant lager cijfer scoren voor het laatste tentamen in het huidige studiejaar (2015/2016) (gemiddeld 0.8 lager) en een significant lager cijfergemiddelde hebben dan studenten zonder slaaptekort (gemiddeld 0.5 lager). Bovendien ondervinden studenten met langduriger slaaptekort meer moeite met studeren. Zij vinden het bijvoorbeeld moeilijker zich te concentreren tijdens het studeren: hun gedachten dwalen vaker af. Het aantal behaalde studiepunten in het vorige studiejaar is echter niet gerelateerd aan chronisch slaaptekort.

Meer lezen over dit onderzoek

Wilt u het hele persbericht over dit onderzoek lezen, klikt u dan hier.

 
Bron: persbericht NSWO Bron titelfoto: flickr, hackNY.org
Printen
Please login or register to post comments.